Poonam Gupta (Didi)

Member

Center for Jammu Kashmir and Ladakh Studies

Nagpur Chapter

Contact

Mobile   :   9971117609 .

Email     :    poonam2011gupta@gmail.com

Education-B. A. 

Home town Jammu

Pracharika RASHTRA SEVIKA SAMITI.

1996 June to 1998 July Poorvi Vibhag Pracharika, DELHI.

1998 JULY To 2014 JULY Prant Pracharika DELHI PRANT.

2014 July to 2016 July Kendriy karyalay vwastha pramukh.

2016 July Kendriy karyalay pramukh.